Een knòòp geve

Een knoop geve = schelden / vloeken

Ik stootte mn teen en ik gaf me daer een knòòp!