Je heb paerde en paeretjies

je kunt niet allemaal even hard; we zijn niet allemaal even goed in.