jaere ‘evaere, nooit de zèè ‘ezien

Katwijkse uitdrukking over de binnenvaart