Een lààienaer is làài en naer

Een Leidenaar is lui en naar