Verdistelleweerd

Vernietigd, verwoest, over hoop gehaald