Hij ken vandaeg zien wat morrege ‘beurt

Hij kijkt heel scheel