Weggòòier!

Nietsnut, klaploper.

Weg te gooien product, bijvoorbeeld een slechte appel tussen de goede appels.