perremetaesie

Mit perremetaesie = met toestemming

Deuze is mit perremetaesie ‘eplaest