Soortement

Soortement of soortemet = een soort van

Een appikau is een soortement van hàài