‘t Villekevet mot d’r of

Letterlijk: het babyvet zit er nog aan

Figuurlijk: een jong persoon die nog nooit gewerkt heeft aan het werk zetten